เงินภาษีขอคืนได้ วิธีเช็คเงินคืนภาษีตรวจสอบดีมีสิทธิ์ได้เงินคืน

รู้ไหมว่า…เงินภาษีที่ยื่นเป็นประจำทุกปีสามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้

อย่างที่ทุกคนทราบกันดูอยู่แล้วว่าการเสียภาษีให้กรรมสรรพากรเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรายได้เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี เพราะตามกฎของกรมสรรพากรนั้นผู้ที่เข้าเกณฑ์เสียภาษีนั้นจะต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป วันนี้เราจะนำวิธีเช็คเงินคืนภาษีมาฝากกัน ว่าคุณเข้าเกณฑ์ที่สามารถขอเงินภาษีคืนได้ไหมและทำอย่างไรถึงจะได้คืน

 

เช็คเงินคืนภาษีคืออะไร ทำไมถึงได้คืน

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วประชาชนที่มีรายได้ทุกคนจะต้องยื่นภาษีกับทางกรมสรรพกรเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่วนมากจะเป็นการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ซึ่งจะมีการกำหนดอัตราเงินได้สุทธิที่เข้าเกณฑ์จะต้องจ่ายภาษี 150,000 บาทขึ้นไปนั่นเอง ซึ่งการที่จะได้เงินคืนภาษีนั้น ผู้ที่มีสิทธิจะได้เงินภาษีคืนจะต้องถูกหักภาษีเกินกว่าที่ต้องจ่าย เช่นมาการรับงานนอก ฟรีแลนต์ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปล่วงหน้า แต่เมื่อถึงเวลายื่นภาษีกลับพบว่าตัวคุณเองมีรายสุทธิได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีนี้จึงสามารถยื่นขอเงินภาษีคืนได้นั่นเอง

ตารางเช็คเงินภาษี รายได้สุทธิเท่าไหร่จึงเข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษี

รายได้สุทธิ ภาษีที่ต้องจ่าย
0 – 150,000 *ได้รับการยกเว้นภาษี*
150,001 – 300,000 5%
300,001 – 500,000 10%
500,001 – 750,000 15%
750,001 – 1,000,000 20%
1,000,001 – 2,000,000 25%
2,000,001 – 5,000,000 30%
5,000,001 บาทขึ้นไป 35%

วิธีการขอเงินคืนภาษี

เมื่อเช็คจนแน่ใจแล้วว่ารายได้ของคุณเข้าเกณฑ์ที่สามารถขอเงินภาษีคืนจากกรมสรรพกรได้ ก็สามารถเข้าไปยื่นฯ แบบขอเงินคืนภาษีตามวิธีนี้ได้เลย

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพกร : https://www.rd.go.th/272.html
 2. คลิกที่เมนู สอบถามการคืนภาษี
 3. ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม สอบถาม

ระยะเวลาเช็คเงินคืนภาษี

การเช็คเงินคืนภาษีและการขอเงินคืนภาษีจากกรมกรรมพากรสามารถยื่นได้ 2 ช่วงได้แก่

 • การยื่นขอเช็คเงินคืนภาษีระหว่างที่ยังไม่หมดเวลายื่นภาษี : ซึ่งสามารถทำได้ทันทีหลังจากทำการยื่นแบบฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกรมสรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีให้ภายใน 3 เดือน
 • การยื่นขอเช็คเงินคืนภาษีหลังจากหมดเวลายื่นภาษี : หากลืมยื่นเรื่องขอคืนภาษีหลังจากทำยื่นภาษีไปเรียบร้อยแล้ว ผู้จ่ายภาษีสามารถทำเรื่องขอเช็คภาษีเงินคืนย้อนหลังได้ แต่ระยะเวลาขอคืนเงินภาษีต้องไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดการยื่นภาษี

เช็คเงินคืนภาษีแล้ว สามารถรับเงินคืนได้ช่องทางไหน

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยเงินคืนภาษีเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้เงินคืนจะสามารถรอรับเงินจากช่องทางไหนได้บ้าง ซึ่งทางกรมสรรพกรได้เปิดช่องทางการรับเงินคืนภาษีไว้ 4 ช่องทางดังนั้น

 1. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวบัตรประชาชน
 2. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 3. รับเงินผ่านบัตร e-money และ Next Money

ทริกสำคัญที่ไม่ควรพลาดหากอยากได้เงินคืนภาษีเร็ว ๆ 

 1. ตรวจสอบข้อมูลการยื่นภาษีของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ข้อมูลในทุกเอกสารต้องตรงกัน
 2. หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่าเจ้าหน้าที่ของทางกรมสรรพากรได้ส่งเรื่องมาขอเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีการร้องข้อเอกสารให้รีบจัดส่งโดยเร็วที่สุด
 3. ควรยื่นภาษีให้จบในครั้งเดียว อย่ายื่นหลานครั้งเพราะจะทำให้การเช็คเงินคืนภาษีของทางเจ้าหน้าที่ยิ่งล่าช้า
 4. ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อย เพราะเป็นช่องทางที่จะทำให้ได้รับเงินคืนภาษีเร็วที่สุด

สำหรับทุกคนที่ต้องเสียภาษีเป็นประจำทุกปีทั้งที่เงินรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี สามารถตามไปเช็คเงินคืนภาษีย้อนหลังได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้แล้ววันนี้ แล้วอย่าลืมว่าแม้จะหมดเวลายื่นภาษีประจำปีไปแล้วก็ยังสามารถขอเช็คเงินคืนภาษีย้อนหลังได้นานถึง 3 ปี เลยทีเดียว