วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็ทรอนิกส์ ทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

พ่อค้าแม่ค้าที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเวลาเข้าไปจับจ่ายใช้สอยตาม Website ของแบรนด์ต่าง ๆ เคยสังเกตเห็นสัญลักษณ์ DBD กันไหม แล้วเคยสงสัยกันไหมว่า สัญลักษณ์นี้มีไว้ทำอะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับร้านค้าและบริการออนไลน์

DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองการการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อรองรับมาตรฐานและยืนยันการมีอยู่ของธุรกิจนั้น ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในสายตาของผู้บริโภคอีกด้วย ร้านค้าที่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยการยื่นเอกสารออนไลน์ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้นั้นมีอะไรบ้าง วันนี้ Fillgoods มีข้อมูลมาฝาก เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยากจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เตรียมตัวกัน


ตัวอย่างสัญลักษณ์ DBD

การจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีอย่างไร

เสริมความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ การที่หน้าเว็บไซต์มีสัญลักษณ์ DBD จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของร้านค้าได้ เมื่อผู้บริโภคเข้ามายังหน้าเว็บของร้านคุณแล้วเห็นสัญลักษณ์นี้ ก็จะช่วยเสริมให้ผู้บริโภคเชื่อถือและตัดสินใจซื้อร้านค้าของคุณได้ง่ายขึ้น

ได้เผยแพร่ Website บน Web กรมธุรกิจการค้า Website ที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อ Website ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ Website ของผู้ประกอบการและเป็นการการันตีว่าร้านค้านั้นผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

สามารถอัพเกรดเป็นเครื่องหมาย DBD Verified ได้ กิจการหรือธุรกิจที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะสามารถยื่นขอใช้เครื่องหมาย DBD Verified ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย DBD Registered ซึ่งกรมฯ จะออกให้เฉพาะ Website ที่มีคุณภาพถูกหลักที่กรมกำหนดเท่านั้น

Tips : พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการ หลังจากเปิดร้านค้าจนธุรกิจเติบโตถึงจุดหนึ่ง ก็ต้องเริ่มมองหาระบบจัดการหลังร้านมาช่วยบริหารร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งการจดสต๊อก รับออเดอร์ เขียนใบปะหน้า การขนส่ง และการติดตามออเดอร์ แบบนี้ทำไมร้านค้าหลาย ๆ ร้าน ยังต้องใช้ระบบจัดการร้านค้า เพื่อช่วยให้ดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น อ่านเพิ่มเติม : การทำธุรกิจอย่างคล่องตัว ของร้านค้าออนไลน์ ทำได้ไม่ยากแค่มีระบบช่วย

กลุ่มกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ (ร้านค้าออนไลน์)
  • การให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
  • ธุรกิจให้บริการ Web Hosting
  • ธุรกิจแหล่งตัวกลางขายสินค้าและบริการ (E-Marketplace)

เมื่อรู้ว่าธุรกิจของคุณเข้าข่ายควรจดทะเบียนแล้ว ทีนี่มาดูวิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. สร้างเว็บไซต์ของธุรกิจให้เรียบร้อยพร้อมออนไลน์

2. ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. ยื่นเอกสารเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered

สถานที่จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

  1. ยื่นจดทะเบียนฯ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://ereg.dbd.go.th

2. ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

3. ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนอเล็กทรอนิกส์

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน

2.  แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลด เอกสาร ทพ.)

  • บุคคลธรรมดา กรอกเอกสารข้อ 1-8
  • คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วน กรอกเอกสารข้อ 1-8 และข้อ 11
  • บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน กรอกเอกสาร 1-8 และข้อ 12

3. รายละเอียดเว็บไซต์ที่จะจดทะเบียน (ดาวน์โหลดเอกสารแนบแบบ ทพ.) กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ (อย่าลืมทำสำเนา เพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered)

4.  เอกสารการจดโดเมนเนม (ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนนามต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)

5. ปริ้นท์หน้าแรกของ Web Site, สินค้าและบริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้าและบริการ วิธีการชำระสินค้า วิธีการส่งสินค้า

6. แผนที่ตั้งร้านค้า

7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)


การขอเครื่องหมาย DBD Registered

1. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (แบบ พค. 0403)

2. สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม

3. ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ E-mail : [email protected]

รอเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ก็จะได้รับเอกสารหรือ E-mail แจ้งเตือนให้ธุรกิจสามารถนำสัญลักษณ์ DBD ไปใช้บนเว็บไซต์ของธุรกิจได้แล้ว


Tips : อีกปัญหาน่าปวดหัวของร้านค้าออนไลน์คือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขาย สินค้าหาย สต๊อกสินค้าไม่ตรงกับสินค้าจริง ไปจนถึงระบบบัญชีที่มีปัญหา นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราควรที่จะเลือกใช้งานระบบจัดการหลังบ้านเพื่อเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ราบรื่น

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นับเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรยื่นจด เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือธุรกิจและบริการของคุณอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย ซึ่งช่องทางที่สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็ทรอนิกส์ เพื่อขอสัญลักษณ์ DBD แบบง่าย ๆ นั้น สามารถยื่นเอกสารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://ereg.dbd.go.th สำนักงานเขต หรือเทศบาลภายในพื้นที่ได้เลย

 

แม้ Fillgoods จะไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แทนพ่อค้าแม่ค้าได้ แต่สามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ด้วย ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ที่มาพร้อมฟีเจอร์เสริมการขายที่ครบครัน ทั้งการจัดคลังสินค้าที่เช็คสต๊อกได้อย่างรวดเร็ว การสร้างออเดอร์ที่ได้ข้อมูลครบในครั้งเดียว บริการขนส่งพัสดุที่รวดเร็วเข้ารับสินค้าถึงบ้าน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถทำธุรกิจได้คล่องตัวอย่างแท้จริง