ส่งพัสดุแล้วหายไม่ต้องเศร้า แค่ทำประกันสินค้ากับขนส่ง หมดห่วงเรื่องของหายแถมได้เงินชดเชย

พ่อค้าแม่ค้าที่ส่งสินค้าแล้วของมีปัญหาประจำ ไม่ว่าจะสินค้าจะหายไประหว่างทางหรือลูกค้าเปิดมาแล้วพบว่าสินค้าอยู่ในสภาพเสียหายเกินจะรับได้ จนแม่ค้าต้องควักทุนส่งสินค้าไปชดเชยให้ลูกค้าเป็นประจำ รู้ไหมว่า คุณสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับทางขนส่งได้ เพราะทางบริษัทขนส่งนั้นมีการประกันหรือความคุมครองสินค้าให้กับพัสดุทุกชิ้นที่ส่งกับทางบริษัท ในวงเงินขั้นเริ่มต้นที่หลักพันและสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มวงเงินได้สูงสุดถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ใช้บริการที่ยังไม่รู้ว่าการประกันสินค้าคืออะไร และแต่ละเจ้ามีการรับประกันที่วงเงินเท่าไหร่ วันนี้เราจะพาไปรู้จักการประกันสินค้ากัน

ประกันสินค้าคืออะไร 

การประกันสินค้าคือ การประกันและการคุ้มครองสินค้าหรือพัสดุของลูกค้าโดยบริษัทขนส่ง เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่สินค้าและพัสดุได้รับความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างดำเนินการจัดส่ง ทางบริษัทก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นวงเงินที่เทียบเท่าหรือไม่เกินมูลค่าจริงของสินค้าชิ้นนั้นให้กับเจ้าของพัสดุ

ซึ่งส่วนมากพัสดุที่ส่งผ่านบรษัทขนส่งจะได้รับการประกันสินค้าหรือคุ้มครองแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่บริษํทขนส่งกำหนด แต่ถ้าหากพัสดุที่ผู้ใช้บริการจัดส่งเป็นพัสดุที่มีมูลค่าสูงกว่าวงเงินพื้นฐานที่ทางบริษัทขนส่งกำหนด ขนส่งบางเจ้าก็จะมีบริการให้ลูกค้าซื้อประกันสินค้าได้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่าความคุ้มครองให้ครอบคลุมกับมูลค่าของพัสดุชิ้นนั้น ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าพัสดุจะถูกส่งอย่างปลอดภัยและมีการคุ้มครองเป็นอย่างดีนั่นเอง

 

ประกันสินค้าทำแล้วดีอย่างไร 

  • เสริมความมั่นใจให้ผู้ส่งและผู้รับ เพราะพัสดุทุกกล่องได้รับการคุ้มครองอัตโนมัติ ในวงเงินที่ไม่เกินจากที่บริษัทกำหนด
  • ในกรณีที่สินค้าเสียหรือสูญหายระหว่างที่กำลังดำเนินการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง เจ้าของพัสดุจะได้รับเงินชดตามมูลค่าจริงของสินค้าหรือในวงเงินที่ไม่เกินจากที่บริษัทกำหนด
  • หากสินค้ามีมูลค่าสูงกว่าวงเงินคุ้มครอง ผู้ใช้บริการสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้
  • ผู้ใช้บริการมั่นใจได้เลยว่าพัสดุที่ส่งไปจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและจะส่งมือปลายอย่างอย่างปลอดภัย ไม่เช่นนั้นบริษัทขนส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายนั่นเอง

เปิดข้อมูลประกันสินค้าจาก 5 พาร์ทเนอร์ขนส่งของ Fillgoods 

SCG Express

บริการขนส่งพัสดุรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานจากบริษัท SCG Express รองรับการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) อาหารแช่แข็งและอาหารสด เสริมความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถเข้ารับสินค้าได้ถึงหน้าบ้านหรือหน้าร้านได้ โดยมีประกันสินค้ากรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง ซึ่งจะช่ายค่าชดเชยตามมูลค่าสินค้าจริงวงเงินสูงสุด 3,000 บาท

ช่องทางการแจ้งเคลมพัสดุ

  • Facebook : SCG EXPRESS
  • Call Center :  02-239-8999

Flash Express

การประกันสินค้าของ Flash Express นั้น จะแบ่งเป็นสองแบบคือ 1. พัสดุแบบไม่ได้ซื้อการคุ้มครองไว้ หากเกิดกรณีสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากการขนส่ง บริษัทจะทำการชดเชยให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุ และ 2. พัสดุที่ได้ซื้อการคุ้มครองพัสดุไว้ หากเกิดกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย บริษัทจะทำการชดเชยค่าเสียหายให้ตามมูลค่าจริงของสินค้า ซึ่งสามารถซื้อความคุ้มครองได้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท

สำหรับระยะเวลาในการยื่นเคลม ทางผู้รับหรือเจ้าของพัสดุต้องส่งคำร้องและหลักฐานเพื่อยื่นเคลมภายใน 7 วัน หลังจากเซ็นรับพัสดุ โดยที่สินค้าที่เสียหายนั้นต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามและสินค้าจำกัดการส่ง

ช่องทางการแจ้งเคลมพัสดุ

Ninja van

การประกันสินค้าของบริษัท Ninja van จะมีความคุ้มสองทั้งหมด 2 แบบ คือ 1. การประกันสินค้าในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันสินค้าเพิ่ม หากเกิดเหตุการขนส่งทำพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ทางบริษัทจะชดเชยค่าพัสดุตามจริงในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท และ 2.การประกันสินค้าแบบซื้อความคุ้มครองเพิ่ม บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้าจริง ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หากสินค้าที่ซื้อประกันเพิ่มสูญหายหรือเสียหายระหว่างขนส่ง

สำหรับการยื่นเคลมผู้รับพัสดุต้องส่งเอกสารยื่นยันตัวตน เอกสารยืนยันมูลค่าสินค้า ภาพของสินค้าและภาพของกล่องพัสดุมาทางบริษัทภายใน 14 วัน หลังจากได้รับพัสดุหรือหลังจากได้รับแจ้งว่าสินค้าสูญหายจากทางบริษัท

ช่องทางการแจ้งเคลมพัสดุ

J&T Express

การประกันสินค้าของบริษัทขนส่ง J&T Express จะมีบริการส่งแบบให้ผู้ใช้เลือกพิจารณาก็คือ 1. การประกันสินค้าแบบไม่ซื้อประกัน ทางบริษัทจะทำการชดเชยค่าสินค้าให้ตามมูลค่าจริงของสินค้า ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท หากสินค้าสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่ง 2. การประกันสินค้าแบบมีการซื้อค้าคุ้มครองเพิ่มเติม  หากสินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างขนส่ง บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามมูลค่าจริงของสินค้า ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท โดยที่เจ้าของพัสดุต้องยื่นเรื่องกับทางบริษัท J&T Express ภายใน 3 วัน หลังจากผู้รับได้รับพัสดุ และจะไม่รับเคลมในกรณีที่พัสดุนั้นเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าห้ามส่ง

ช่องทางการแจ้งเคลมพัสดุ

Bee Express

การประกันสินค้าของบริษัทขนส่ง Bee Express จะแบ่งเป็น 2 บริการคือ 1. การประกันสินค้าแบบที่ไม่ได้ซื้อประกัน ทางบริษัทจะทำการชดเชยค่าสินค้าให้ตามมูลค่าจริงของสินค้า ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท หากสินค้าสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่ง 2. การประกันสินค้าแบบมีการซื้อค้าคุ้มครองเพิ่มเติม  หากสินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างขนส่ง บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามมูลค่าจริงของสินค้า

ช่องทางการแจ้งเคลมพัสดุ

ถึงแม้บริษัทขนส่งจะมีประกันสินค้าไว้รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการก็ตาม แต่เชื่อว่าก็คงไม่มีเจ้าของพัสดุคนไหนอยากจะให้พัสดุเสียหายหรือสูญหายกันทั้งนั้น โดยเฉพาะคนทำธุรกิจขายของออนไลน์ ที่ต้องเสี่ยกับกรฝากสินค้าผ่านกับคนกลางอย่างบริษัทขนส่ง ที่ถึงแม้จะพร้อมรับผิดชอบ แต่ก็ต้องใช้เวลาหลายวันในการตามเรื่องกว่าจะได้เงินค่าเคลมคืน รวมถึงความล่าช้านี้ยังส่งผลเสียในการสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้อีกด้วย

พ่อค้าแม่ค้าที่อยากส่งสินค้าอย่างมั่นใจ ส่งถึงปลายทางทุกกล่อง ติดตามได้ง่าย  ๆ แบบไม่ต้องใช้ประกัน Fillgoods ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ มีบริการด้านการขายที่ครอบคลุมไปจนถึงการขนส่ง นอกจากจะสร้างสต๊อกสินค้าและระบบออเดอร์ได้แล้ว ยังมีระบบเรียกรถเข้ารับสินค้าที่สะดวกและรวดเร็ว รองรับการส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง โดยมีค่าธรรมเนียมแค่ 2 % เท่านั้น พร้อมบริการทีมแอดมินของ Fillgoods คอยช่วยประสานงานติดตามพัสดุให้ทุกกล่องอย่างรวดเร็ว มั่นใจว่าตามเจอได้จริงส่งถึงปลายทางได้ทุกกล่อง

มีปัญหาเรื่องธุรกิจออนไลน์ อยากใช้ระบบจัดการร้านค้า โทรปรึกษา Fillgoods ฟรี!

โทรเลย 021146800 กด 1

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 09.00 – 18.00 น.