ราคาค่าขนส่ง เมื่อส่งผ่าน Fillgoods เริ่มต้นที่ 14 บาท

 

ข้อมูลรายละเอียดการส่งของ DHL
1. การคำนวณ อัตราค่าขนส่งจะคำนวณจาก น้ำหนักที่มากกว่าระหว่าง “น้ำหนักจริง” กับ “น้ำหนักตามปริมาตร” (น้ำหนักตามปริมาตร คำนวณจาก กว้างxยาวxสูง ในหน่วยเซนติเมตร หาร 5,000)
2. ค่าบริการเข้ารับ: 100 บาท (ถ้ามากกว่า 10 ชิ้นขึ้นไปต่อครั้ง จะไม่คิดค่าบริการ)
3. ขนาดพัสดุที่รับได้ (กว้าง + ยาว + สูง): ต้องไม่เกิน 200 ซม, แต่ละด้านต้องไม่เกิน 170 ซม.
4. น้ำหนักพัสดุที่รับได้สูงสุด 30 กิโลกรัม (เกินกว่านี้ไม่รับ)