วิธีใช้งานระบบสมัครและชำระเงินค่าแพ็กเกจในระบบ Fillgoods

การใช้งานระบบ Fillgoods อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสมัครใช้งานและชำระเงินให้เรียบร้อย จึงจะสามารถใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ Fillgoods ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามที่ต้องการโดยอิงจากขนาดธุรกิจของคุณ

วิธีการชำระเงินค่าแพ็กเกจในระบบ Fillgoods 

1. สมัครสมาชิก 

การสมัครสมาชิกเพื่อเริ่มใช้งานเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้ทุกคนต้องทำ ก่อนเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและชำระเงินค่าบริการ ซึ่งมีวิธีดังนี้

1. กดปุ่มสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ Fillgoods.co

2. กรอกข้อมูลเพื่อสร้าง Account สำหรับเข้าใช้งาน ได้แก่

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล์ (ซึ่งจะเป็นอีเมล์ที่ใช้ในการ log in หลังจากทำการสมัครเสร็จ)
 • รหัสผ่าน – สำหรับใช้ Log in หลังจากทำการสมัครเสร็จเรียบร้อย
 • กดยืนยันตัวตนในช่อง I’m not robot

3. กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ในหัวข้อต่อไปนี้

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกาให้บริการ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น กดปุ่มสมัครสมาชิก

2. การยืนยันตัวตน 

เมื่อกดปุ่สมัครสมาชิก ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์ที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านทาง SMS

 1. ให้ผู้ใช้กรอกรหัส OTP ให้ถูกต้อง จากนั้นกด ยืนยัน 
 2. เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้เลย

3. หากกรอกไม่ถูกระบบจะแจ้งเตือน ให้ผู้ใช้กอรอก OTP ให้ถูกต้อง หรือกดส่งอีกครั้ง เพื่อรับรหัส OTP ชุดใหม่

3. วิธีการเลือกซื้อแพ็กเกจและการชำระเงิน 

เมื่อผู้ใช้ผ่านขั้นตอนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนการเลือกแพ็กเกจและการชำระเงิน มีให้เลือกทั้งหมด 3 แพ็กเกจ ได้แก่ Starter Standard และ Business ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดและดูการเปรียบเทียบราคารายปีและรายเดือนได้เลย

 1. เมื่อเลือกระยะเวลาและแพ็กเกจที่ต้องการใช้งานได้แล้วให้ผู้ใช้กดปุ่ม “เลือกแพ็กเกจนี้”

4. สรุปแพ็กเกจที่คุณเลือก

 เมื่อเลือกแพ็กเกจที่ต้องการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาผู้ใช้มายังหน้าสรุปแพ็กเกจที่เลือก ซึ่งจะประกอบได้ด้วยข้อมูลที่ผู้ใช้จะต้องเช็ค ดังนี้

 1. ตรวจเช็ครายละเอียดค่าบริการ 
  1. ราคาแพ็กเกจ
  2. ส่วนลด
  3. ราคาหลังหักส่วนลด
  4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. ยอดรวมที่ต้องชำระ

เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วให้เลือกปุ่ม ดำเนินการชำระเงิน

5. วิธีจ่ายเงินค่าแพ็กเกจ Fillgoods

 1. เมื่อกดปุ่มชำระเงิน ระบบจะสร้าง QR Code สำหรับชำระเงินขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้ต้องดำเนินการชำระค่าบริการภายใน 15 นาที
 2. ผู้ใช้สามารถทำการจ่ายเงินก้วยการ Scan QR code แอป แอปพลิเคชั่นธนาคารได้ตามที่ต้องการ
 3. เมื่อจ่ายเงินสำเร็จ ระบบจะพาผู้ใช้เข้าไปยังหน้าแรกของระบบ Fillgoods โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ QR Code หมดอายุ ระบบจะระงับการชำระเงินผ่าน QR Code นั้น (ในภายพตัวอย่าง) ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “ทำรายใหม่” เพื่อให้ระบบสร้าง QR Code ชำระเงินตัวใหม่ได้

เพียงเท่านี้ผู้ใช้ก็จะสามารถสมัครสมาชิก เลือกแพ็กเกจที่ต้องการใช้งาน และชำระเงินได้ทันที ใน 3 ขั้นตอน ซึ่งในส่วนของการกรอกข้อมูลเพื่อเรียกรถขนส่งเข้ารับพัสดุ ที่ผู้ใช้กดข้ามไปในตอนแรกนั้น ผู้ใช้สามารถกลับไปกรอกข้อมูลด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

วิธีกรอกข้อมูลและส่งเอกสารยืนยันตัวตน 

เมื่อผู้ใช้เลือปุ่ม “กรอกข้อมูล” ระบบจะแสดงหน้าสำหรับกอรกข้อมูลยืนยันตัวตนขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูล 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลทั่วไป
 2. อัปโหลดเอกสาร
 3. กรอกข้อมูลสำหรับส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก 

 1. ประเภทสมาชิก : สามารถเลือกได้ระหว่าง นิติบุคคล และ บุคคลทั่วไป 
 2. หากผู้ใช้เลือก “บุลลคทั่วไป” 
  1. ชื่อ
  2. นามสกุล
  3. เลขประจำตัวประชาชน
  4. เบอร์โทรศัพท์ – ระบบจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมาตอนสมัครสมาชิกและไม่สามารถแก้ไขได้
  5. อีเมล์ – ระบบจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมาตอนสมัครสมาชิกและไม่สามารถแก้ไขได้
 3. หากผู้ใช้เลือก “นิติบุคคล”
  1. ชื่อนิติบุคคล
  2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
  3. ชื่อ
  4. นามสกุล
  5. เบอร์โทรศัพท์ – ระบบจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมาตอนสมัครสมาชิกและไม่สามารถแก้ไขได้
  6. อีเมล์ – ระบบจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมาตอนสมัครสมาชิกและไม่สามารถแก้ไขได้

ส่วนที่ 2 บัญชีธนาคาร 

 1. ธนาคาร
 2. เลขที่บัญชี
 3. ชื่อบัญชี – ผู้ใช้ต้องเลือกใช้บัญชีที่ชื่อตรงกับข้อมูลการสมัครจากส่วนที่ 1

ส่วนที่ 3 ที่อยู่ปัจจุบัน 

 1. ผู้ใช้กรอกข้อมูลสำหรับจัดส่งเอกสาร
 2. ที่อยู่
 3. จังหวัด
 4. เขต / อำเภอ
 5. แขวง / ตำบล
 6. รหัสไปรษณีย์

ส่วนที่ 4 ที่อยู่สำหรับใบกำกับภาษี

 1. ที่อยู่
 2. จังหวัด
 3. เขต / อำเภอ
 4. แขวง / ตำบล
 5. รหัสไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 2 การอัปโหลดเอกสาร

วิธีการอัปโหลดเอกสารแบบบุคคลทั่วไป

หากผู้ใช้เลือกใส่ข้อมูลแบบบุคคลทั่วไประบบจะแสดงหน้าการอัปโหลดเอกสาร ดังนี้

วิธีอัปโหลดเอกสารบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชน – ต้องใช้บัตรประชาชนขอผู้ที่ขอใช้บริการ
 2. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร – จะต้องเป็นหน้าสมุดบัญชีที่ชื่อตรงกับผู้ที่ขอใช้บริการ

วิธีการอัปโหลดเอกสารแบบนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกสมัครสมาชิกแบบ นิติบุคคล ระบบจะให้ผู้ใช้อัปโหลดเอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารของบริษัท
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล
  • หน้าสมุดบัญชีในนามบริษัท
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) – หากไม่มี ผู้ใช้สามารถปล่อยว่างได้

2. เอกสารของคณะกรรมการบริษัท

 • หน้าบัตรประชาชนของกรรมการบริษํท

3. เอกสารอื่นๆ หากชื่อผู้ดำเนินสมัครไม่ใช่หนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ผู้ใช้จะต้องอัปโหลดในเอกสารดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หน้าบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับเข้ารับพัสดุ

 1. ที่อยู่บนใบปะหน้าพัสดุ ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
  1. ที่อยู่
  2. จังหวัด
  3. เขต/อำเภอ
  4. แขวง/ตำบล
  5. รหัสไปรษณีย์
 2. ที่อยู่สำหรับเข้ารับพัสดุ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่บนใบปะหน้าพัสดุได้
  1. ที่อยู่
  2. จังหวัด
  3. เขต/อำเภอ
  4. แขวง/ตำบล
  5. รหัสไปรษณีย์
 3. วันที่ต้องการส่งพัสดุ เลือวันที่ต้องการเริ่มส่งพัสดุ

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

วิธีการตรวจสอบข้อมูลแพ็กเกจปัจจุบันและประวัติการซื้อ

 1. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือและเครดิตการใช้งานได้จาก ข้อที่ 1 และ 2
 2. ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลแพ็กเกจได้โดยกดที่ “ข้อมูลแพ็กเกจและเครดิต” ระบจะแสดงหน้าข้อมูลแพ็กเกจขึ้นมาให้ผู้ใช้ตรวจสอบ

 1. ระบบแสดงแพ็กเกจปัจจุบันและวันหมดอายุได้จากส่วนนี้
 2. ระบบแสดงกำหนดชำระค่าใช้ระบบในรอบบิลถัดไป
  • หากทำการชำระแล้วจะแสดงข้อมูล

3. ระบบจะแสดงประวัติการสั่งซื้อแพ็คเกจ โดยแสดงตามวันที่ทำรายการซื้อ

วิธีการซื้อแพ็กเกจและการต่ออายุเพิ่ม

 1. ผู้ใช้เปิดเมนูแพ็กเกจและเครดิต

2. ผู้ใช้กดปุ่ม “ชำระเงิน” เพื่อทำการชำระเงิน

3. ระบบจะแสดงข้อมูลแพ็กเกจและ QR Code สำหรับชำระเงิน

 1. แสดงแพ็กเกจที่ทำการซื้อ – ระบบจะเลือกแพ็กเกจตามที่ใช้ปัจจุบัน
 2. แสดงรายละเอียดราคาแพ็กเกจ
 3. แสดง QR Code สำหรับจ่ายเงิน
 4. ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปยังหน้าเมนูแพ็กเกจ

4. ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินได้ด้วยการสแกน QR Code  ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารได้ตามที่ต้องการ เมื่อจ่ายเงินสำเร็จ ระบบจะทำการเพิ่มแพ็กเกจถัดไปให้อัตโนมัติ