วิธีการใช้งาน Sale Page (เซลเพจ) บนระบบ Fillgoods

ร้านค้าสามารถสร้างหน้าเว็บขายสินค้าเองได้แล้วง่ายๆ ด้วย Sale Page ของระบบ Fillgoods ช่วยให้คุณปิดการขายได้ไว เพิ่มของทางขาย บนเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว

วิธีสร้างเซลเพจ

Step 1 ตั้งค่า Shop Domain ของแต่ละ Shop

1. ไปที่ตั้งค่า “ร้านค้าของคุณ” จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขร้านค้า หรือสร้างร้านค้าใหม่ เพื่อทำการกรอก “Shop Domain”

2. การกรอก “Shop Domain”

  1. รองรับภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเท่านั้น 
  2. รองรับเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น
  3. รองรับอักขระพิเศษ  “ – “ ,  “_ “
  4. ไม่รองรับอิโมจิ และ spacebar
  5. กรอกตัวอักษรได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่เมนู “Sales Page”

1.คลิกเมนู “Sales Page”

2. คลิกที่ปุ่ม “สร้าง Sales Page ใหม่”        

3. การกรอกข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ชื่อร้านค้า (ระบบจะดึงชื่อร้านค้ามาแสดงอัตโนมัติ)
 2. ชื่อ Sales Page (บังคับกรอก)
  1. รองรับชื่อเป็นภาษาไทย อังกฤษ และตัวเลข เท่านั้น
  2. ห้ามกรอกอักขระพิเศษ และอิโมจิ ยกเว้น “-” และ “_”
  3. รองรับ Spacebar
 3. ลิงก์ Sales Page (บังคับกรอก)
  1. รองรับชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และตัวเลข เท่านั้น
  2. ห้ามกรอกอักขระพิเศษ และอิโมจิ ยกเว้น “-” 
 4. ช่องทางหลัก
  1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรอกเบอร์โทรศัพท์, LINE, Messenger ได้
 5. ช่องทาง E-Commerce (ติดที่ปุ่ม Checkbox เพื่อกรอกข้อมูล)
  1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรอก Shopee และ Lazada ได้
 6. ช่องทาง Social Media (ติดที่ปุ่ม Checkbox เพื่อกรอกข้อมูล)
  1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรอก Facebook, TikTok ได้

4. การกรอกข้อมูลรายการแบนเนอร์ 

  1. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มแบนเนอร์” ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลแบนเนอร์
  2. กรอกชื่อแบนเนอร์ (บังคับกรอก)
  3. กรอกลิงก์แบนเนอร์ 
  4. อัพโหลดรูปแบนเนอร์สำหรับ Desktop (บังคับอัพโหลด)
  5. อัพโหลดรูปแบนเนอร์สำหรับมือถือ
  6. เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลแบนเนอร์
  7. ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดภาพแบนเนอร์ได้สูงสุด 5 รูป
  8. ผู้ใช้งานสามารถสลับการแสดงตำแหน่งของแบนเนอร์ได้
  9. ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลแบนเนอร์ได้
  10. ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม เพื่อทำการลบข้อมูลแบนเนอร์ได้

5. เนื้อหาที่แสดงบน Sales Page 

 1. ผู้ใช้งานสามารถกรอกเนื้อหาที่ต้องการให้แสดงบนเว็บไซต์ Sales Page ของตนเองได้
 2. ผู้ใช้งานสามารถเขียนข้อความได้
 3. ผู้ใช้งานสามารถจัดรูปแบบข้อความ และรูปภาพได้
 4. ผู้ใช้งานสามารถแนบ VDO (Youtube) ได้   

6. รายการสินค้า

 1. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มสินค้า” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการสินค้า โดยระบบจะดึงสินค้าจาก Stock ของ Shop นั้นๆ มาแสดงบนเซลเพจ
 2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าได้จากชื่อสินค้า และรหัสสินค้า
 3. ผู้ใช้งานสามารถเลือกสินค้าย่อยได้ (ถ้ามี)
 4. ผู้ใช้งานสามารถเลือก “VAT” ให้กับสินค้าแต่ละรายการได้
 5. ผู้ใช้งานสามารถกรอก “ส่วนลด” ให้กับสินค้าแต่ละรายการได้
 6. ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลรายการสินค้าได้
 7. ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม เพื่อทำการลบข้อมูลรายการสินค้าได้

ขั้นตอนที่ 3 ดูตัวอย่างหน้าเว็บจริง “Sales Page”

 1. ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม “ดูตัวอย่างหน้าเว็บจริง”เพื่อดูตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงได้
 2. เมื่อสร้างเซลเพจใหม่ ผู้ใช้งานจะยังไม่สามารถเห็นปุ่ม “ดูตัวอย่างหน้าเว็บจริง” จนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูล
 3. ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลเซลเพจ เพื่อนำไปใช้งานจริงได้

จากตัวอย่างหน้าเว็บจริง

 1. หมายเลข1 ระบบจะดึง logo ของร้านค้า และชื่อร้านค้ามาแสดง
 2. หมายเลข2 ระบบจะดึงข้อมูลจากหน้ารายการแบนเนอร์มาแสดง
 3. หมายเลข3 ระบบจะดึงข้อมูลจากหน้ารายการแบนเนอร์ ในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่แสดงบน Sales Page
 4. หมายเลข4 ระบบจะดึงข้อมูลจากรายการสินค้า
 5. หมายเลขถ ระบบจะดึงข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 4 หน้ารายละเอียด “Sales Page”

1.การ Search หา “Sales Page”

  1. ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการเซลเพจได้
   1. ชื่อเซลเพจ และ ID เซลเพจ

2. การเปิดใช้งาน และปิดใช้งาน “Sales Page”

  1. การเปิดใช้งานเซลเพจสามารถ Active ได้แค่ 1 เซลเพจ เท่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูล

3. การ Copy link “Sales Page”

  1. คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการคัดลอกลิงก์

4. การแก้ไข“Sales Page”

  1. ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม  เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลเซลเพจได้

5. การลบ “Sales Page”

  1. ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม เพื่อทำการลบข้อมูลเซลเพจได้

วิธีการหาลิงก์ไลน์

วิธีการกรอก Messenger

 • เข้าไปที่หน้าหลัก Facebook Page เพื่อดู ID Page
 • กรอกช่อง Messenger พิมพ์ m.me/104743844805084

วิธีกรอก Facebook

 • เข้าที่หน้าหลัก Facebook คัดลอก URL Link ได้ทันที

วิธีกรอก TikTok

 • ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 • กด “แชร์โปรไฟล์”
 • กด “คัดลอกลิงก์”