Baby Boomer คือใคร นิสัยแบบไหน และการปรับเข้าสู่สังคมยุคใหม่

ปัจจุบันจะเห็นว่ามีการแบ่ง Generation ของช่วงเวลาในการเกิดเพื่อวิเคราะห์ถึงวัย พฤติกรรม ความคิด และแนวทางการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ Baby Boomer คืออีกยุคสมัยที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง จึงอยากพาทุกคนมาศึกษาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ Gen นี้เองถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และกลุ่มคน Gen อื่น ๆ ที่อยากให้เข้าใจพวกเขามากขึ้นกว่าเดิม

Baby Boomer คือใคร

Baby Boomer คือ กลุ่มคนที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1946 – 1964 หรือเทียบเป็น พ.ศ. ก็จะอยู่ระหว่างปี 2489 – 2507 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังพึ่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 มาไม่นานมากนัก ด้วยสภาพของบ้านเมืองแทบทุกแห่งบนโลกพึ่งพ้นจากยุคสงครามที่เกิดความเสียหาย พังทลาย รวมถึงเศรษฐกิจอันแสนตกต่ำ ทำให้หน้าที่หลัก ๆ ของคนกลุ่มนี้จะอยู่ที่เรื่องของการฟื้นฟูประเทศชาติเพื่อหวังถึงการกลับมาเรืองอำนาจ หรือการมีอยู่มีกินตามเหมาะสม ไม่ยากจนข้นแค้น

ส่วนสาเหตุที่ทำให้ถูกเรียกว่าเป็นยุคของ Baby Boomer มาจากในช่วงสงครามโลกมีผู้คนบาดเจ็บ ล้มตาย และสูญหายจำนวนมาก นั่นจึงทำให้เกิดค่านิยมในการผลิตทายาท หรือการมีลูกในจำนวนมาก ๆ เพื่อทดแทนการขาดหายไปของคนเหล่านั้น หลายประเทศถึงขนาดตั้งเป็นนโยบายเพื่อให้มีกำลังคนเพียงพอสำหรับช่วยกันพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

ปัจจุบันกลุ่มคน Baby Boomer คือ คนวัยชราที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี หรือคนที่เข้าสู่วัยเกษียณไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อาจเรียกว่าเป็นกลุ่มคน Gen B ก็ได้เช่นกัน

ลักษณะนิสัยของคนกลุ่ม Baby Boomer

เมื่อทำความรู้จักกันไปแล้วว่าคนกลุ่ม Baby Boomer คือใคร เกิดในช่วงเวลาไหนบ้าง ก็อยากให้คนยุคตั้งแต่ Gen X ลงมาได้รู้จักกับลักษณะนิสัยของพวกเขา เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยที่แตกต่างจึงหลอมรวมความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ออกมาในแบบต่อไปนี้

1. มีความขยัน อดทนต่อหน้าที่การงาน ทุ่มเทสุดความสามารถ

ด้วยสังคมหลังยุคสงครามโลกเป็นช่วงที่บ้านเมืองกำลังย่ำแย่ ผู้คนต้องทำงานหนักเพื่อสร้างประเทศชาติขึ้นมาใหม่ให้เจริญกว่าเดิม ดังนั้นคน Gen B จึงต้องมีความขยัน อดทนในหน้าที่การงานของตนเอง พร้อมทุ่มเทความคิด แรงกาย สรรพกำลังต่าง ๆ เพื่อทำให้ประเทศของตนเองเติบโตอย่างรวดเร็วทัดเทียมกับประเทศอื่นให้จงได้

2. อยู่ในกรอบ มีระเบียบวินัย

ยังคงเป็นผลมาจากสงครามโลกที่ยุคดังกล่าวรัฐบาลหลาย ๆ ประเทศมีกฎระเบียบเข้มงวดเพื่อให้ประเทศรวมกันเป็นปึกแผ่น มั่นคง สามารถต่อกรกับประเทศอื่นได้หากเกิดการรุกราน ดังนั้นผู้คนจึงติดนิสัยความีระเบียบวินัย การทำสิ่งใดก็อยู่ในกรอบและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง

3. รักความมั่นคง เข้าใจคุณค่าของเงิน

ด้วยยุคสมัยที่ใช้ชีวิตยากลำบากมาก่อน ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก คนกลุ่มนี้จึงเข้าใจคุณค่าของเงินว่าสำคัญเพียงใด ซื้อของแต่ละครั้งคิดนานมาก และที่สำคัญรักในอาชีพการงานที่มั่นคง สังเกตว่าปู่ย่าตายายจะยังคงยึดติดอยากให้ลูกหลานทำอาชีพกลุ่มราชการ พนักงานบริษัท ที่มีรายได้แน่นอนกว่าอาชีพอิสระ

4. ทะนงตนเองด้วยวัยวุฒิและประสบการณ์ที่มากกว่า

เรื่องนี้บ่งบอกความเป็นคน Gen B อย่างมาก ด้วยประสบการณ์ วัยวุฒิที่สูงกว่า บวกกับพวกเขามักมองว่าสมัยตนเองอายุน้อยเคยผ่านความลำบากมาเยอะ ดังนั้นจึงมีความทะนงในตนเอง บ่อยครั้งจึงยังมักไม่ค่อยเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ อย่างบรรดาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การปรับเข้าสู่สังคมยุคใหม่ของคนกลุ่ม Baby Boomer

เมื่อคนกลุ่ม Baby Boomer คือ กลุ่มคนในวัยสูงอายุจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิด การตัดสินใจ มักแตกต่างไปจากคนยุคใหม่โดยเฉพาะคนกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่เกิดมาในช่วงของเทคโนโลยีก้าวหน้า มีความสะดวกสบายกว่าหลายเท่า

อย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกหากคน Gen B ไม่อยากถูกมองว่าล้าหลัง หรือต้องการการยอมรับจากเด็กยุคใหม่ ก็ต้องปรับตัวเข้าหาทั้งเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เปิดใจรับฟังความคิดเห็น มุมมองของเด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมถึงไม่ยึดติดกับเรื่องในอดีตมากจนเกินไป จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมาก